Produkty 0,00 zł
Wysyłka
Razem 0,00 zł

Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami, którzy mają uprawnienia konsumenta. (Definicja w rozdz.II pkt. 7 regulaminu).

Jeżeli zamawiany produkt nie nosi śladów użytkowania, nie jest uszkodzony, posiada oryginalne opakowanie i jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą, który ma uprawnienia konsumenta możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu stosowne oświadczenie wraz z odesłaniem produktu. 

Zwracane produkty, wraz z formularzem dostępnym poniżej należy wysłać na adres:

Warmińskie Centrum Maszyn Budowlanych Marzena Maślanka,

ul. Lubelska 36B,

10-409 Olsztyn

Koszty zwrotu pokrywa kupujący.

KOSZTY ZWROTU I ZWROT PIENIĘDZY

 1. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Klient, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki zwrotnej. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

KIEDY NIE MOŻESZ ZWRÓCIĆ TOWARU?

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

  1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  2. świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Towar zwracany w ramach skorzystania przez Klienta z uprawienia konsumenckiego do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość - nie powinien nosić śladów używania. Konsument ma wyłącznie prawo do odpakowania i sprawdzenia zakupionego towaru pod względem jego charakteru, cech, zasad działania i przydatności. W przypadku gdy zwracany sprzęt nosił będzie ślady używania - Sprzedawca ma prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu ceny sprzedaży o kwotę stanowiącą równowartość obniżonej przez Konsumenta wartości towaru wskutek jego używania.

PRZEDSIĘBIORCY

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą bez uprawnień konsumenckich, nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się czy możesz zwrócić produkt.

Produkt dodany do porównania.